Social Media Share

 

ขอเรียนให้ทราบว่าการแจ้งความประสงค์ทำหมันผ่านแบบฟอร์มนี้ไม่ใช่การยืนยันคิวทำหมันโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้ว มูลนิธิฯ จะนำข้อมูลของท่านมาจัดเรียงตามลำดับและติดต่อกลับเพื่อแจ้งคิวของท่านอีกครั้ง โดยจะให้สิทธิ์สัตว์จรจัดก่อนสัตว์มีเจ้าของ โดยเฉพาะสัตว์จรจัดเพศเมียที่ตั้งครรภ์ได้ มูลนิธิฯ จะพยายามจัดสรรคิวเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการทำหมันฉีดวัคซีนให้มากที่สุด จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยให้คำอธิบายของ สุนัขและแมวที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ดังนี้

สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ คือ มีเจ้าของดูแล รับผิดชอบ (ซอยด๊อกช่วยเหลือในการทำหมันสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้)

สุนัขและแมวในชุมชน คือ มีผู้คอยให้น้ำและอาหารอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง (มักมีผู้ดูแลในชุมชนมากกว่าหนึ่งคน)

สุนัขและแมวจรจัดหรือสุนัขป่าและแมวป่า คือ สุนัขและแมวที่หาอาหารกินเองโดยไม่มีผู้ดูแล (สัตว์ในกลุ่มนี้จะไม่เข้าใกล้คนและชุมชน)

 

สุนัขและแมว ชุมชน
สุนัขและแมว มีเจ้าของ
สุนัขและแมว จร