สุนัขจรจัดเช่นดานิลโล่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากคุณ

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสี่ดาว (ระดับสูงสุด) จาก Charity Navigator หน่วยงานอิสระประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

เงินบริจาคในส่วนที่เกินจากยอดที่ระบุไว้ จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมในทวีปเอเชีย

ในช่วงวิกฤตเช่นนี้สุนัขด้อยโอกาสอย่างเช่นดานิลโล่ยังคงต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากคุณ โปรดบริจาควันนี้เพื่อช่วยให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ทรมาน

วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขนี้ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องคือความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ซอยด๊อกต้องรับมือ สุนัขจำนวนมากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายและกำลังรอความช่วยเหลือเร่งด่วน คุณคือความหวังเดียวที่จะช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปได้

เมื่อสุนัขจรจัดยากไร้เช่นดานิลโล่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานและต้องการความช่วยเหลือ ซอยด๊อกคือสถานที่ที่สามารถมอบความคุ้มครอง ความหวัง รวมถึงโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขา และหากปราศจากการสนับสนุนจากคุณ สิ่งเหล่านี้คงเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันและไม่อาจเป็นจริงได้ การบริจาคของคุณจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้


เพราะมีคุณอยู่เคียงข้าง ซอยด๊อกจึงสามารถช่วยชีวิตและมอบความช่วยเหลือให้แก่สุนัขและแมวไร้ที่พึ่งจำนวนมากที่กำลังประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเช่นเดียวกับดานิลโล่ได้ เพื่อให้พวกเขามีสถานพักพิงที่ปลอดภัย มีอาหารและน้ำ ได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลที่เหมาะสมอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ

ดานิลโล่เปลี่ยนไปเหมือนเป็นสุนัขคนละตัว จากสุนัขจรข้างถนนที่มีสภาพน่าเวทนากลายเป็นสุนัขที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง