สถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 – สัตว์ที่ไร้คนเหลียวแลต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสี่ดาว (ระดับสูงสุด) จาก Charity Navigator หน่วยงานอิสระประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ ก็ต้องอาศัยความเมตตาจากคุณเท่านั้น โปรดร่วมบริจาคเพื่อเราจะได้สานต่อการช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่โชคร้าย ช่วยพวกเขาให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสมได้

เจ้าตัวน้อยที่ถูกทิ้งเช่นยอลลี่ ขาดความรัก ไม่มีที่พึ่งและไร้คนดูแล ยังมีน้องๆ

สัตว์ทุกตัวในความดูแลของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกำลังรอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากคุณ

ยอลลี่ (ภาพประกอบ) หนึ่งในสุนัขที่ถูกทิ้งจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกตัวต้องการที่พักพิง อาหาร ความปลอดภัย รวมถึงบ้านใหม่ที่พร้อมมอบความรักและดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ บางตัวโชตร้ายได้รับบาดเจ็บและต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

เจ้าตัวน้อยที่ถูกทิ้งเช่นยอลลี่ ขาดความรัก ไม่มีที่พึ่งและไร้คนดูแล ยังมีน้องๆ อีกจำนวนมากที่ต้องทุกข์ทรมาน และเจ็บป่วยโดยไม่สามารถจะบอกได้ คุณจะมอบความสุขให้กับน้องๆ โดยการร่วมบริจาคให้พวกเขาวันนี้ได้มั้ยคะ?

 

จากสถานการณ์วิกฤตนี้ มูลนิธิฯ มีสัตว์ในความดูแลเพิ่มขึ้นอย่างมาก เราจำเป็นต้องจัดหาอาหาร เวชภัณฑ์ และพนักงานดูแลสัตว์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเร่งสร้างที่พักให้แก่สุนัขทีด้อยโอกาสเหล่านี้

เราไม่กล้าคิดต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องๆ เหล่านี้ หากเราไม่สามารถทำได้

คุณพอจะแบ่งปันน้ำใจ โดยการบริจาคแบบครั้งเดียวหรือรายเดือนให้กับพวกสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งอย่างยอลลี่และเพื่อนๆได้บ้างมั๊ยคะ? ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ เรามั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้พวกเขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายจากความเจ็บป่วย และในที่สุดได้พบกับความสุขอีกครั้ง