Social Media Share

Candra
เพศ: เพศผู้
อายุ: 10 ปี และ 9 เดือน
สี: Black and Tan

ผมมาอยู่ที่นี่เพราะมีปัญหาโรคผิวหนังขั้นรุนแรงมาก ชีวิตสุนัขจรจัดเช่นผมมันทุกข์ยากลำเค็ญเหลือเกิน แต่เพราะน้ำใจจากคุณทำให้ผมสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้ต่อไป ผมอาศัยอยู่ในคอกสุนัขสูงวัยที่มูลนิธิฯครับ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์มาให้พวกเราทำให้ผมได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและทุกวันนี้ผมจะได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว

อดีตที่ผ่านมา มันทำให้ผมยังไม่กล้าเข้าใกล้ผู้คนครับ ผมก็ค่อยๆเรียนรู้ปรับตัวให้ไว้ใจคนไปอย่างช้าๆแต่ขณะนี้ผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะได้รับการอุปการะครับ

คุณสามารถช่วยผมได้โดยการเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ผมนะครับ