Social Media Share

Namfon
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 3 ปี และ 6 เดือน
สี: Tortie
สี:

น้ำฝนมาถึงที่ซอยด๊อกพร้อมด้วยบาดแผลฉกรรจ์บริเวณโคนขา ซึ่งเป็นแผลเปิดที่เกิดการติดเชื้อและมีหนอนอยู่ภายใน อาการบาดเจ็บของน้ำฝนทรุด ๆ ทรง ๆ อยู่ระยะหนึ่ง หลังจากได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเต็มที่ในที่สุดน้ำฝนก็ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้

โดยปกติแล้วแมวที่มีดวงตาสีหยกที่สวยสะกดทุกสายตาและบุคลิกขี้เล่นอย่างเช่นน้ำฝนมักจะหาบ้านได้ไม่ยาก แต่น่าเศร้าที่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV) ที่เป็นอยู่ ส่งผลให้น้ำฝนมีอายุขัยที่ไม่แน่นอนและอาจจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่ซอยด๊อกของเราตลอดไป

การสนับสนุนที่ดีจากคุณนอกจากจะเป็นหลักประกันให้น้ำฝนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้ว ยังเป็นหลักประกันให้มูลนิธิฯของเราสามารถมอบความช่วยเหลือแก่บรรดาสัตว์จรจัดยากไร้ตัวอื่น ๆ ได้อีกด้วย

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ได้ต่อไป

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของน้ำฝนสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้