Social Media Share

Wanjeab
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 4 ปี และ 4 เดือน
สี: Tabby
สี:

เราได้พบกับหวานเจี๊ยบครั้งแรกหลังจากที่มีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีลูกแมวถูกคนนำมาทิ้ง ร่างกายดูผิดปกติ มีอาการหัวสั่นและเดินโยกเยกไปมา หวานเจี๊ยบเป็นแมวจรจัดโชคร้ายที่ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายเพียงลำพังมาตั้งแต่เกิด ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ถึงแม้ตอนนี้เธอจะได้รับการช่วยเหลือและเข้ามารักษาตัวที่มูลนิธิฯของเราจนอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่หวานเจี๊ยบยังจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ได้ต่อไป

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของหวานเจี๊ยบสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้