Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

721
เพศผู้
1 ปี และ 11 เดือน
518
เพศเมีย
2 ปี และ 2 เดือน
513
เพศผู้
7 ปี และ 2 เดือน
500
เพศเมีย
2 ปี และ 2 เดือน
421
เพศผู้
6 ปี และ 11 เดือน
420
เพศผู้
5 ปี และ 3 เดือน
419
เพศเมีย
4 ปี และ 2 เดือน
418
เพศเมีย
3 ปี และ 1 เดือน
416
เพศผู้
3 ปี และ 1 เดือน

Pages