Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

415
เพศเมีย
7 ปี และ 3 เดือน
416
เพศผู้
7 ปี และ 2 เดือน
3772
เพศเมีย
7 เดือน
3771
เพศผู้
6 เดือน
3770
เพศเมีย
4 เดือน
3769
เพศผู้
5 เดือน
3768
เพศเมีย
5 เดือน
3767
เพศเมีย
7 เดือน
3766
เพศเมีย
7 เดือน
3765
เพศเมีย
7 เดือน
3757
เพศเมีย
9 เดือน
3756
เพศผู้
9 เดือน

Pages