Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

415
เพศเมีย
7 ปี และ 8 เดือน
416
เพศผู้
7 ปี และ 8 เดือน
3772
เพศเมีย
1 ปี
3771
เพศผู้
11 เดือน
3770
เพศเมีย
น้อยกว่าหนึ่งเดือน
3769
เพศผู้
10 เดือน
3768
เพศเมีย
น้อยกว่าหนึ่งเดือน
3767
เพศเมีย
1 ปี
3766
เพศเมีย
1 ปี
3765
เพศเมีย
1 ปี
3757
เพศเมีย
1 ปี และ 2 เดือน
3756
เพศผู้
1 ปี และ 2 เดือน

Pages