Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

415
เพศเมีย
6 ปี และ 10 เดือน
416
เพศผู้
6 ปี และ 9 เดือน
721
เพศผู้
5 ปี และ 7 เดือน
3108
เพศเมีย
6 ปี และ 10 เดือน
3107
เพศเมีย
6 ปี และ 11 เดือน
3040
เพศเมีย
8 ปี และ 6 เดือน
3039
เพศผู้
12 ปี และ 1 เดือน
3037
เพศผู้
4 ปี และ 5 เดือน
3034
เพศผู้
4 ปี และ 1 เดือน
3019
เพศเมีย
7 ปี และ 8 เดือน
3018
เพศผู้
8 ปี และ 10 เดือน
3014
เพศผู้
10 ปี และ 7 เดือน

Pages