Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

997
เพศผู้
1 ปี และ 6 เดือน
721
เพศผู้
1 ปี และ 7 เดือน
522
เพศเมีย
8 ปี และ 9 เดือน
518
เพศเมีย
1 ปี และ 10 เดือน
513
เพศผู้
6 ปี และ 10 เดือน
511
เพศเมีย
3 ปี และ 1 เดือน
500
เพศเมีย
1 ปี และ 10 เดือน
499
เพศเมีย
2 ปี และ 8 เดือน
429
เพศเมีย
6 ปี และ 2 เดือน

Pages