Social Media Share

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขนับร้อยชีวิตที่รอคอยจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก หลายตัวเราได้ช่วยเหลือให้พ้นความความทุกข์ทรมานทั้งจากท้องถนนและจากการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย โดยขั้นตอนการอุุปการะสุนัขไม่ยุ่งยาก เพียงท่านเลือกสุนัขที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของท่าน ทางมูลนิธิฯ สามารถจัดการเรื่องการเดินทางของสุนัขให้แก่ท่านในทุกๆ ขั้นตอน ในนามของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาอุปการะสุนัขของเรา 

แมวสำหรับอุปการะ

 

415
เพศเมีย
8 ปี และ 2 เดือน
3756
เพศผู้
1 ปี และ 8 เดือน
3755
เพศผู้
1 ปี และ 8 เดือน
3754
เพศผู้
1 ปี และ 7 เดือน
3753
เพศผู้
1 ปี และ 7 เดือน
3752
เพศผู้
1 ปี และ 8 เดือน
3751
เพศผู้
1 ปี และ 8 เดือน
3734
เพศเมีย
1 ปี และ 5 เดือน
3733
เพศเมีย
1 ปี และ 6 เดือน
3732
เพศเมีย
1 ปี และ 6 เดือน
3731
เพศเมีย
2 ปี และ 2 เดือน
3730
เพศเมีย
2 ปี และ 1 เดือน

Pages