ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือสัตว์จรจัดเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต โปรดติดต่อมูลนิธิฯ เฉพาะการรักษาพยาบาลหรือการทำหมันสุนัขและแมวเท่านั้น  
ธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขและแมวในภาคพื้นทวีปเอเชียเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่รุนแรงที่สุดในโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมมือกับเราเพื่อยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมว
โปรดสนับสนุนให้เราสามารถช่วยชีวิตสัตว์จรจัดจากการถูกทำร้าย ถูกทิ้ง บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมทั้งสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการค้าเนื้อสุนัข
การอุปการะสุนัขเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ทำให้เรามีพื้นที่เพิ่มสำหรับรองรับสุนัขจรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือ

การเข้าถึงแบบองค์รวมของเรา

การให้ความช่วยเหลือ — การทำหมัน — การฉีดวัคซีน — การรักษาพยาบาล — ศูนย์พักพิง — การรับอุปการะ

16,366สุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิตจากธุรกิจการค้าเนื้อสุนัข

21,489สัตว์ที่เจ็บป่วย & บาดเจ็บและได้รับการรักษาเมื่อปีที่แล้ว

1,219,980สัตว์ที่ได้รับการทำหมัน & ฉีดวัคซีนแล้ว

517สุนัข & แมวที่ได้รับการอุปการะเมื่อปีที่แล้ว

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสี่ดาว (ระดับสูงสุด) จาก Charity Navigator หน่วยงานอิสระประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก