ยุติการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์
ยุติความเจ็บปวดของแมวไร้บ้าน
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์ที่กำลังทุกข์ยาก
ยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย
รับอุปการะสุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิต
ยุติการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์
ยุติความเจ็บปวดของแมวไร้บ้าน
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์ที่กำลังทุกข์ยาก
ยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย
รับอุปการะสุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิต
ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือสัตว์จรจัดในสถานการณ์ที่สัตว์มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต โปรดติดต่อเราในรายละเอียดข้างล่างนี้ เฉพาะกรณีที่ต้องการการรักษาพยาบาลหรือการทำหมันเท่านั้น  
ธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในภาคพื้นทวีปเอเชียเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ ที่รุนแรงที่สุดในโลก และเป็นกิจการที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ ที่มูลนิธิฯ ได้กำลังดำเนินการอย่างทุ่มเทมาตลอดเพื่อยุติธุรกิจนี้ การอ้างว่าเพราะมีวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา มันไม่ใช่เช่นนั้น แต่เป็นการกระทำทารุณกรรมอันหฤโหดเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ล้วนๆ และด้วยความช่วยเหลือจากคุณและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ในประเทศเหล่านั้น มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงสามารถเข้าดำเนินการยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขนี้ได้ในหลายประเทศที่มีการกระทำเหล่านี้อยู่ 
โปรดช่วยเราให้ได้ช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้ต่อไป พวกเขาถูกทำร้าย ถูกทิ้ง ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมทั้งสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการค้าเนื้อสุนัข

การเข้าถึงแบบองค์รวมของเรา

การให้ความช่วยเหลือ — การทำหมัน — การฉีดวัคซีน — การรักษาพยาบาล — ศูนย์พักพิง — การรับอุปการะ

16,121สุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิตจากธุรกิจการค้าเนื้อสุนัข

7,899สัตว์ที่เจ็บป่วย & บาดเจ็บและได้รับการรักษาเมื่อปีที่แล้ว

287,255สัตว์ที่ได้รับการทำหมัน & ฉีดวัคซีนแล้ว

820สุนัข & แมวที่ได้รับการอุปการะเมื่อปีที่แล้ว

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับเครื่องหมายระดับ Platinum รับรอง "ความโปร่งใส" จาก GuideStar ซึ่งเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลของมูลนิธิต่างๆทั่วโลก