Social Media Share

ในต้นปี 2560 นี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวโครงการ การเข้าถึงชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการเดินทางทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อร่วมทำงานกับชุมชน ตามวัดวาอาราม ชายหาด ให้การศึกษาอบรมแก่ชาวบ้านผู้ดูแลสัตว์จรจัด วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สุนัขและแมว และวิธีการสังเกตและแจ้งอาการป่วยไข้หรือบาดเจ็บ

บนเกาะภูเก็ตนี้ มีคนใจดีรักสัตว์อยู่เป็นจำนวนไม่น้อย รวมทั้งยังมีวัดวาอารามที่ดูแลและให้อาหารแก่สัตว์ไร้บ้านอีกมากมาย โครงการนี้จึงเล็งเห็นว่าสมควรให้ผู้มีจิตเมตตาเหล่านี้ได้รับการอบรมขั้นพื้นฐานในการดูแลสัตว์เบื้องต้นและการปฐมพยาบาล โครงการนี้เป็นการต่อยอดมาจากโครงการแจกจ่ายอาหารที่เราจัดหาให้กับผู้ดแลเหล่านี้อยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือน

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการช่วยให้สัตว์ได้รับการดูแลเบื้องต้นโดยเร็วก่อนที่อาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความเจ็บปวดของสัตว์ และจะช่วยให้โรงพยาบาลของมูลนิธิฯ ได้เหลือพื้นที่สำรองไว้รอรับรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยฉกรรจ์ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างเต็มที่