Social Media Share

ของขวัญล้ำค่านี้จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับสัตว์จรจัดที่เจ็บป่วย

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับเครื่องหมายระดับ Platinum รับรอง "ความโปร่งใส" จาก GuideStar ซึ่งเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลของมูลนิธิต่างๆทั่วโลก

ทุกวัน มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับการร้องขอให้เข้าช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้าย ถูกปล่อยทิ้ง สัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดที่ต้องการการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาชีวิต หรือการต่อสู้เพื่อยุติการค้าเนื้อสุนัข ความช่วยเหลือเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากคุณ 

นอกเหนือจากการเข้าช่วยชีวิต ทำหมันและรักษาพยาบาลสัตว์จรจัดที่เจ็บป่วยแล้ว มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังเข้าต่อสู้เพื่อยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในอีกหลายประเทศในภาคพื้นเอเชีย รวมทั้งประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีใต้ และได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จในการยุติการค้าเนื้อสุนัขขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้แล้ว

เราไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานรัฐ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงต้องดำเนินการด้วยทุนบริจาคเท่านั้น โดยจากผู้มีเมตตาต่อสัตว์ทั่วโลก เรามีความภูมิใจที่สามารถใช้ประโยชน์ของกองทุนบริจาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังคงเปิดทำการศูนย์พักพิงและศูนย์จัดการหาบ้านใหม่ บนพื้นที่ของเกาะภูเก็ต ซึ่งแทบทุกช่วงเวลา เราต้องเป็นที่พักอาศัยให้กับสัตว์จรจัดกว่า 700 ตัว 

เรามีการดำเนินการทำหมันสัญจรทั่วพื้นที่เกาะภูเก็ต ทั้งจังหวัดใกล้เคียงคือพังงา และในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นพื้นที่วิกฤติในการพยายามลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด โครงการเข้าถึงชุมชนบนเกาะภูเก็ตเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นและคำปรึกษาในการดูแลสุนัขและแมวที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ไม่ให้พวกเขาต้องถูกปล่อยทิ้งให้เจ็บปวดตามยถากรรม

ด้วยน้ำใจจากคุณ ผู้มีจิดเมตตาต่อสัตว์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังสามารถเข้าช่วยเหลือบ้านพักพิงอื่นๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยการจัดหาอาหารสุนัขและอาหารแมวให้กับบุคคลอาสา ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม และชุมชนท้องถิ่นทั่วเกาะภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ไม่ว่าคุณมีความประสงค์จะร่วมแสดงน้ำใจเป็นจำนวนเงินเท่าไร  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือทุนทรัพย์อย่างใด โปรดรับทราบว่า ของขวัญของคุณจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อที่ช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้