Social Media Share

Veterinarian treating a new patient in the dog hospital

อาคารภายในมูลนิธิฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลสุนัขและโรงพยาบาลแมว รวมทั้งโรงเรือนแยกส่วนแผนกโรคติดเชื้อ และห้องผ่าตัดทำหมัน มูลนิธิฯ ได้รับการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์จำนวนมากในแต่ละวัน สถานการณ์ฉุกเฉินเช่น อุบัติเหตุรถชน การได้รับสารพิษ บาดแผลสาหัสฉกรรจ์ และกรณีถูกกระทำทารุณกรรม จะได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรกสุด และจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสัตว์ทันทีที่เป็นไปได้

 

เรารับรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และกรณีฉุกเฉิน รับรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หากนอกเวลาทำการ มูลนิธิฯ จะติดต่อคลินิกสัตวแพทย์ข้างนอก เพื่อรักษาสัตว์ป่วยเหล่านั้น เมื่อพวกเขาได้รับการรักษาจนแข็งแรงขึ้นได้ระดับหนึ่ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ สัตว์เหล่านั้นจะได้รับการส่งตัวกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลของเราเพื่อรับการรักษาต่อไป กรณีโรคหัด โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อพาร์โว โรคเรื้อน โรคมะเร็งที่อวัยวะเพศ (TVT) โรคเหล่านี้ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่พบเห็นในต่างประเทศ แต่ระบาดในประเทศไทย จึงเป็นโรคที่เรารับรักษาอยู่เป็นประจำ โรคภัยอาการบาดเจ็บทั่วไปอื่นๆ ที่รับรักษาอีกเช่น แผลติดเชื้อ กระดูกแตกหัก จากอุบัติเหตุยานพาหนะต่างๆ โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากเห็บหมัด ตามปกติ เรารับสัตว์ป่วยด้วยอาการเหล่านี้ โดยแบ่งเป็นสุนัขประมาณ 150-200 ตัว และแมวอีกประมาณ 100 ตัวในช่วงการรักษาเดียวกัน