Social Media Share

Dogs rescued from the dog meat trade

ธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขเป็นหนึ่งในปัญหาที่รุนแรงที่สุดด้านสวัสดิภาพสัตว์ในทวีปเอเชีย มูลนิธิฯ ได้กำลังดำเนินการในหลายประเทศเพื่อหยุดยั้งกิจการที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมนี้

เนื้อสุนัขสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทวีปเอเชีย ภูมิภาคที่สวัสดิภาพสัตว์แทบจะไม่ได้รับการเหลียวแล เห็นได้จากข้อมูลที่สุนัขจำนวนมากถูกขโมยจากบ้าน จากเจ้าของ หรือถูกจับมาจากข้างถนน รวมทั้งมีแหล่งเพาะฟาร์มสุนัขอีกด้วย สัตว์เหล่านี้ถูกขนย้ายเดินทางไกลเพื่อถูกชำแหละอย่างโหดเหี้ยมเพียงเพื่อไปเป็นเนื้ออาหาร

สภาพที่สุนัขอยู่ในฟาร์มเพาะเลี้ยง สภาพการถูกขนส่งเดินทางและในที่สุดถูกชำแหละ ล้วนแต่เต็มไปด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนและไร้มนุษยธรรม สุนัขเหล่านี้ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างสัตว์บริโภค พวกเขาส่วนมากจะถูกทารุณนับเป็นชั่วโมงก่อนที่จะถูกถลกหนังทั้งเป็น เหตุผลก็เพียงเพราะมนุษย์กลุ่มนั้นเชื่อว่า ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะทำให้เนื้อสุนัขเกิดความอ่อนนุ่ม อร่อยขึ้น และที่เหี้ยมโหดที่สุดคือ สุนัขบางตัวยังไม่เสียชีวิตด้วยซ้ำในขณะที่ขนและหนังบนร่างถูกถลกออกทั้งเป็น

Rescued dog from the dog meat trade being thankful for his rescue

มูลนิธิฯ ได้เข้าต่อสู้จนประสบความสำเร็จในการยุติธุรกิจการค้าเนื้อในประเทศไทย และกำลังขยายผลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการค้าเนื้อสุนัขยังไม่ค่อยได้รับการเหลียวแล ในประเทศไทยนั้น ทีมเฉพาะกิจสอบสวนยังคงเฝ้าระวังอยู่ต่อไป หากพบเห็นธุรกิจที่ยังมีดำเนินอยู่ มูลนิธิฯ ยังคงเข้าดูแลสุนัขที่ได้รับการช่วยชีวิตจากการค้าเนื้อสุนัขโดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะหาบ้านใหม่อันอบอุ่นให้กับพวกเขา

ในประเทศเวียดนาม ประมาณการว่ามีสุนัขกว่า 5 ล้านตัวที่ถูกชำแหละในแต่ละปี เพื่อการบริโภค มูลนิธิฯ กำลังร่วมปฏิบัติการกับรัฐบาลเวียดนามและสถานีโทรทัศน์ของเวียดนาม และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นกระแสสำนึกในกับสาธารณะ เรื่องความโหดเหี้ยมของธุรกิจการค้าเนื้อสุนัข และพิษภัยจากการบริโภคเนื้อสุนัข รวมไปถึงความร่วมมือระดับประเทศกับรัฐบาลและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศเวียดนามในการเพิ่มอำนาจด้านกฎหมายเพื่อยุติธุรกิจนี้

ในประเทศเกาหลีใต้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของรัฐบาล ในการออกกฎหมายลงโทษด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้เข้มแข็งขึ้น โดยตั้งเป้าให้นำไปสู่การยุติอุตสาหกรรมเนื้อสุนัขให้ได้ในที่สุด มูลนิธิฯ กำลังดำเนินการกระตุ้นกระแสสาธารณะในกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในประชาชนรับทราบความโหดเหี้ยมของอุตสาหกรรมการค้าเนื้อสุนัข รวมทั้งชี้นำให้ประชาชนทำความเข้าใจใหม่กับธุรกิจนี้ กระแสความคิดเห็นในหมู่ชาวเกาหลีใต้กำลังเปลี่ยนทิศทาง เนื่องด้วย มีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่มีสัตว์เลี้ยง อันนำไปสู่การจบบทบาทตลาดค้าเนื้อโมราน อันเป็นตลาดค้าเนื้อสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล 

Korean dog Milky showing dogs are dogs not food

‘หมาก็คือหมา’ คำกล่าวนี้คือข้อความหัวใจที่มูลนิธิฯ ได้พยายามรณรงค์ในประเทศเกาหลีใต้ มันเป็นความท้าทายต่อความเชื่อเก่าๆ ที่ว่า เนื้อสุนัขทั่วไปแตกต่างจากสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยง ชาวเกาหลีใต้หลายคนยังคงเชื่อว่า สุนัขที่นำมาชำแหละไม่มีจิตวิญญาณ ไม่มีความรู้สึก เฉกเช่นเดียวกับสุนัขที่เลี้ยงดูในบ้าน กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มที่สร้างให้เกิดความต้องการในตลาดค้าเนื้อ

โดยการเปลี่ยนกระแสความคิดเห็นของสาธารณชนให้ต่อต้านการบริโภคและการเพาะพันธุ์เนื้อสุนัข รวมทั้งสร้างแรงกดดันต่อเนื่องต่อสภานิติบัญญัติ ผู้ออกกฎหมายให้เปลี่ยนกฎหมาย การเพาะพันธุ์สุนัขเพื่อเป็นเนื้อ ให้ผิดกฎหมาย เราหวังว่า วันหนึ่ง เราจะได้เห็นธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในประเทศเกาหลีใต้ยุติบทบาทลงอย่างถาวร