Social Media Share

Soi Dog veterinarians sterilising

ประเทศไทยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดนับล้านตัว มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต โดยการแก้ปัญหาให้ตรงจุดถึงแก่นของปัญหาของทุกปัญหา คือ ปัญหาประชากรล้นเกินความควบคุม หนทางออกที่เป็นมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการประชากรสุนัขคือ การดำเนินโครงการทำหมันขนาดใหญ่ ถึงวันนี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ดำเนินการทำหมันและพร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวรวมกว่า 287,255 ตัวไปแล้ว

สุนัขและแมวที่ได้รับการทำหมัน เป็นสัตว์ที่รับเข้ามาจากบุคคลทั่วไป หรือโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเรา ในปี พ.ศ.2559 โครงการทำหมันขนาดใหญ่ได้เริ่มขยายเข้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดกว่า  640,000 ตัวโดยประมาณ ในอนาคตข้างหน้าโครงการกรุงเทพฯ จะทยอยเปิดหน่วยทำหมันสัญจรจนครบ 10 หน่วยทั่วเขตพื้นที่เมืองหลวงและตั้งเป้าโครงการให้สำเร็จลุล่วงภายใน 7 ปี