Social Media Share

 

การทำหมัน

ประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดนับล้านตัว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของสัตว์จรจัดในประเทศไทยด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ ปัญหาประชากรสัตว์จรจัดที่มากเกินไป เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับประชากรสุนัขจรจัดคือการทำหมันสัตว์อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่หรือที่เรียกว่ากระบวนการ CNVR (จับ, ทำหมัน, ฉีดวัคซีน, นำกลับสู่ถิ่นเดิม) 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 มูลนิธิฯ ได้ทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์มากเป็นประวัติการณ์กว่าค่อนล้านตัว และขณะนี้ได้ทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ไปแล้วกว่า 900,000 ตัวนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2546 โดยเฉลี่ยมีสุนัขและแมวที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนกว่า 17,000 ตัวต่อเดือน 

โครงการทำหมันของมูลนิธิฯ ดำเนินการที่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพฯ และที่หน่วยทำหมันเคลื่อนที่ทั้ง 12 หน่วย ซึ่ง 8 หน่วยดำเนินการในกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ อีก 4 หน่วยดำเนินการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย สุนัขและแมวที่เข้ารับการทำหมันมีทั้งที่พามาโดยทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ของซอยด๊อกและบุคคลทั่วไป โครงการทำหมันเริ่มขึ้นในภูเก็ตและในปี พ.ศ. 2558 ได้ขยายไปสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสุนัขจรจัดหลายแสนตัว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในกรุงเทพฯ ครึ่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Dogs Trust Worldwide และมีสัตว์กว่า 470,000 ตัวได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนในเมืองหลวงของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตข้างหน้าโครงการที่กรุงเทพฯ จะทยอยเปิดหน่วยทำหมันเคลื่อนที่จนครบ 10 หน่วยและตั้งเป้าโครงการให้สำเร็จลุล่วงภายใน 7-10 ปี 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ซอยด๊อกได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์อิสระเพื่อทำการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ผลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่โครงการทำหมันของเราไปถึงนั้น นอกจากจะได้เห็นจำนวนประชากรสัตว์ที่ลดลงเป็นจำนวนมากแล้ว โดยลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี พ.ศ. 2559 เรายังได้เห็นว่าสุนัขเหล่านี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น โดยคงเหลือสุนัขที่มีปัญหาผิวหนังและร่างกายซูบผอมน้อยลงมาก

Soi Dog veterinarians sterilizing

 

โครงการทำหมันของซอยด๊อกได้ขยายการทำงานไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย โดยดำเนินการที่เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี สงขลา พัทลุงและฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่เกาะเช่นเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะกูด และเกาะช้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้โครงการทำหมันของซอยด๊อกที่ต่างประเทศยังได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 
 

การฉีดวัคซีน  

วัคซีนนั้นมีความสำคัญและต้องทำควบคู่กับการทำหมัน สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่เป็นอันตรายเช่น โรคพิษสุนัขบ้า  เป้าหมายสูงสุดของการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวคือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ให้แก่สัตว์ในพื้นที่จะเกิดภูมิคุ้มกันระดับฝูง (herd immunity) ซึ่งเป็นการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ โดยที่สัตว์ในพื้นที่ได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้มีสัตว์หน้าใหม่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ามาในบริเวณนั้น ซึ่งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้มีส่วนลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ นับตั้งแต่การทำงานในเมืองหลวงแห่งนี้ในปีพ.ศ. 2558