Social Media Share

คุณช่วยให้สุนัขและแมวจรจัดได้อยู่ในโลกที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร?

 

GuideStar Platinum Seal

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสี่ดาว (ระดับสูงสุด) จาก Charity Navigator หน่วยงานอิสระประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมสวัสดิภาพสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์จรจัดและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัดอย่างสิ้นเชิงในที่สุด

นอกจากการช่วยชีวิตสัตว์จรจัดที่ป่วย บาดเจ็บ พิการ และถูกทอดทิ้ง มูลนิธิฯยังให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เวชภัณฑ์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน สถานพักพิงที่ปลอดภัย และต่อสู้เพื่อยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในหลายประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและการทารุณกรรมในทุกรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้น มูลนิธิฯยังดำเนินโครงการให้การศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์แก่โรงเรียนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ให้มีทัศนคติและปฏิบัติต่อสุนัขและแมวจรจัดในทางที่ดี นำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับสัตว์และทุกคนในชุมชน

โปรดร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดตอนนี้ โดยการบริจาคแบบรายเดือนหรือรายครั้ง การบริจาคอย่างต่อเนื่องของคุณจะช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดยากไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดปลอดภัยและมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน