Social Media Share

Reungjai
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 6 ปี และ 10 เดือน
สี: Black
สี: Black
Weight: 13 kg

เรืองใจใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพียงลำพังข้างถนนตั้งแต่มีอายุได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น ซ้ำยังโชคร้ายถูกรถพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนกระดูกสะโพกแตก ขาหลังหักทั้งสองข้าง ข้อต่อระหว่างสะโพกกับกระดูกสันหลังเคลื่อน อาการบาดเจ็บที่ขานั้นเกินกว่าที่จะเยียวยาให้หายเป็นปกติได้ เรืองใจจึงต้องสูญเสียขาไป อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เรืองใจมีอาการกลั้นการขับถ่ายไม่ได้อีกด้วย

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ได้ต่อไป

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของเรืองใจสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้