Social Media Share

Soi Dog Rescue Officer with a street dog in need of his help

ภูเก็ต – การรายงานสถานการณ์สุนัขหรือแมวกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ในระหว่างวันและเวลาทำการของคลีนิค

โรงพยาบาลของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 21:00 น. การรายงานสถานการณ์สุนัขหรือแมวกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ไปที่ clinic@soidog.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ 076 681 029 หรือเพิ่มเพื่อนที่ @sdf2003

 

ภูเก็ต – การรายงานสถานการณ์สุนัขหรือแมวกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ นอกเหนือวันและเวลาทำการของคลีนิค (เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยไม่ได้เปิดทำการทุกวัน หรือตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี หากคุณประสบเหตุพบเห็นสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนอกเวลาทำการของมูลนิธิฯ ซึ่งคุณเชื่อว่า ชีวิตของพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตราย นอกเสียจากจะได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินทันที คุณสามารถติดต่อ 076-681-029 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถให้คำแนะนำปรึกษาว่าคุณควรจะปฏิบัติอย่างไร 

หากมูลนิธิฯ จำเป็นต้องส่งตัวสัตว์เข้ารักษาในคลินิกข้างนอก ซึ่งจะเป็นคลินิกที่มีอยู่ในรายชื่อข้างล่างนี้  โปรดรับทราบว่า คลินิกจะไม่รับตัวสัตว์เข้ารักษาจนกว่ามูลนิธิฯ จะตรวจสอบและอนุมัติการรับตัว ซึ่งหมายความว่า คุณจำเป็นที่จะต้องติดต่อเข้ามาที่สายด่วนฉุกเฉินก่อนที่คุณจะตัดสินใจพาสัตว์ป่วยนั้นไปที่คลีนิคใดคลีนิคหนึ่ง

หากสัตว์นั้นไม่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต กรุณารอจนถึงวันรุ่งขึ้นเพื่อโทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์สัตว์อีกครั้ง

 

โรงพยาบาลสัตว์ไอรักษ์เพ็ทภูเก็ต

27/7,27/8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก, ตำบล ตลาดเหนือ, อำเภอ เมือง, จังหวัด ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์: 092 444 0424 (9:00-20:00)

คลินิครักษาสัตว์นิวทาวน์

199, 118 ถนน เทพกระษัตรี, ตำบล เทพกระษัตรี, อำเภอ ถลาง, จังหวัด ภูเก็ต 83110

เบอร์โทรศัพท์: 098 253 9457 (9:00-19:00, ปิดวันจันทร์)

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

27 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก, ฉลอง, อำเภอ เมือง, จังหวัด ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์: 081 895 3277 (24 ชั่วโมง)

โรงพยาบาลสัตว์ฮักมี

100/16 หมู่ 7 ตำบล, ศรีสุนทร, อำเภอ ถลาง, จังหวัด ภูเก็ต 83110

เบอร์โทรศัพท์: 076 510 656 (24 ชั่วโมง)

 

 

 

ภูเก็ต – รายชื่อคลินิกสัตวแพทย์สำหรับการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง

ขณะนี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีคิวสะสมสำหรับการทำหมันและฉีดวัคซีนแมวในปริมาณมาก ใช้เวลาในการรอคิวนานหลายเดือน มูลนิธิฯ จึงขอแนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำแมวไปรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนที่คลินิกสัตวแพทย์ในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการเร่งด่วนและจำเป็นต้องทำหมันสัตว์ทันที โปรดพิจารณานำสุนัขและแมวไปที่คลินิกสัตวแพทย์เพื่อให้ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที

 

กรุงเทพฯ – การรายงานสถานการณ์สุนัขหรือแมวกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

หมายเลขโทรศัพท์ : 061 172 1106

อีเมล : bkkclinic@soidog.org

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยไม่มีการดำเนินการด้านศูนย์พักพิงในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นเพียงคลินิกเล็กๆ เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันเท่านั้น เรามีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่หากคุณพบเห็นสุนัขหรือแมวที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 061 172 1106 หรืออีเมล (พร้อมรูปถ่าย รายละเอียดพิกัดที่อยู่ของสัตว์ และช่องทางการติดต่อของคุณ) ไปที่ bkkclinic@soidog.org

มูลนิธิฯ ไม่มีทรัพยากรที่จะดำเนินการรักษาพยาบาลนอกเวลาทำการได้ (เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00น. ถึง 17.00น.) แต่หากคุณจำเป็นต้องการใช้บริการแท็กซี่สัตว์เลี้ยง หรือคลินิกใกล้เคียง มูลนิธิฯ จะสามารถค้นหาบริการเหล่านี้ให้คุณได้