Social Media Share

Soi Dog helps the streets dogs and cats who had no-one else to care for them

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2546 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ปรารถนาจะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจเหล่านั้นได้รับการดูแลรักษา จำนวนสัตว์จรจัดกว่า50,000 ตัวที่ออกหากินทั่วทั้งเกาะ และการขยายเพิ่มประชากรในอัตราที่รวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการทำหมันเพื่อควบคุมประชากร มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีมนุษยธรรมและยั่งยืน ในการบริหารจัดการจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด รวมทั้งได้จัดหาการรักษาพยาบาลที่จำเป็นด้วย ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯ ล้วนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปผู้มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และยังคงตั้งปณิธานที่จะสนับสนุนต่อไป

การดำเนินการของเรา

การทำงานกับสัตว์จรจัดประกอบด้วย การจัดการทำหมันให้กับสัตว์เหล่านี้เพื่อป้องกันการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและลูกแมวที่ไม่เป็นที่ต้องการ พวกเขาจะต้องเกิดมาใช้ชีวิตสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน รวมทั้งยังเข้าช่วยชีวิต ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้การรักษาพยาบาล ให้ที่พักพิง และดำเนินการขอรับอุปการะ ให้กับเหล่าสัตว์ที่ไม่สามารถกลับคืนถิ่นฐานเดิมได้ 

Soi Dog spays/neuter and vaccinates tens of thousands of street dogs and cats

ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดกว่านับหมื่นตัว โดยนับรวมพื้นที่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน ยอดรวมการทำหมันมากกว่า 287,255 ตัว เรากำลังดำเนินการทีมทำหมันสัญจรครอบคลุมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัดกว่า 640,000 ตัว โครงการทำหมันนี้ได้วางเป้าหมายที่จะเปิดทีมทำหมันสัญจรถึง 10 หน่วยพร้อมๆ กันในระยะเวลา 7 ปีตามที่ตั้งเป้าไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ 

การจัดการทำหมันเป็นหนทางแก้ปัญหาทางเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าจะเป็นการลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดได้อย่างยั่งยืนและเป็นมนุษยธรรม ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากคุณที่ช่วยให้ภูเก็ตวันนี้ มีจำนวนประชากรสัตว์จรจัดอยู่ในความควบคุมได้อย่างเป็นทางการ ผลงานวิจัยระดับโลกได้พิสูจน์ว่า เมื่อประชากรสัตว์จรจัดได้รับการทำหมันเกินกว่า 80% แล้ว จำนวนสัตว์ที่อาศัยตามข้างถนนจะเริ่มแสดงจำนวนลดลงโดยธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2568 จำนวนสัตว์จรจัดจะมีเหลือให้เห็นตามข้างทางหรือตามชายหาดของภูเก็ตอยู่น้อยมาก

ยิ่งไปกว่านั้น มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการให้การศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นอีกด้วย เราได้สนับสนุนกระตุ้นให้เด็กๆ ได้มองสัตว์ในแง่มุมที่แตกต่างไปจากประชาชนรุ่นก่อนๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อสัตว์ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

มูลนิธิฯ ยังได้เข้าร่วมรณรงค์การปรับปรุงสิทธิด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั่วทวีปเอเชีย และพยายามช่วยเหลือสัตว์ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2560 และเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2554 รวมไปถึง ภัยสึนามิของทวีปเอเชียเมื่อปี พ.ศ.2547

Soi Dog Foundation is fighting the Asian dog meat trade

มูลนิธิฯ กำลังพยายามต่อสู้เพื่อยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชียด้วย และขอขอบคุณน้ำใจอันท่วมท้นจากบุคคลเช่นคุณ ธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในประเทศไทยแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็นอีกแล้ว เรายังคงดำเนินการต่อไปที่จะยุติการค้าเนื้อสุนัขในประเทศเกาหลีใต้ เวียดนาม และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังเปิดดำเนินการกันอย่างมากมาย การดำเนินการในฐานะสมาชิกขององค์กรพันธมิตรพิทักษ์สุนัขแห่งเอเชีย Asia Canine Protection Alliance (ACPA) ซึ่งวางเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศกัมพูชา ลาว ประเทศไทยและเวียดนามให้ได้หมดสิ้นภายในปี พ.ศ.2563 โดยการร่วมมือกับภาครัฐของประเทศเหล่านี้ในการทำให้ธุรกิจการค้าเนื้อ และการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อที่จะลดปริมาณความต้องการบริโภคและการจัดซื้อจัดหาเนื้อสุนัขในประเทศเกาหลีใต้

พันธกิจองค์กร

เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในภาคพื้นเอเชีย โดยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสัตว์และมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน เพื่อยุติการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และเพื่อยุติการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของ Soi Dog และงานของเราโปรดดาวน์โหลด“ Little Orange Book” ของเราโดยคลิกที่นี่

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ในประเทศไทย ภก 39/2548,

 สหรัฐอเมริกา: 27-1600444 

ออสเตรเลีย: 58982568831

เนเธอร์แลนด์: 37120202,

ฝรั่งเศส: W332011412  

สหราชอาณาจักร: 1145142

แคนาดา: 981179-6