Social Media Share

จุดเริ่มต้น

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2546 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ปรารถนาจะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา จากจำนวนสัตว์จรจัดกว่า 70,000 ตัวที่ออกหากินทั่วทั้งเกาะ และการขยายเพิ่มประชากรในอัตราที่รวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการทำหมันเพื่อควบคุมประชากร มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธิที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืน ในการจัดการจำนวนประชากรสัตว์จรจัด รวมทั้งจัดหาการรักษาพยาบาลที่จำเป็น  ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ล้วนได้รับทุนสนับสนุนจากผู้มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เดียวกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และยังคงตั้งปณิธานที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

 

การดำเนินการของเรา

การทำงานกับสัตว์จรจัดประกอบด้วย การทำหมันเพื่อยุติการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและลูกแมวที่ไม่เป็นที่ต้องการ พวกเขาจะต้องเกิดมาใช้ชีวิตสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน รวมทั้งช่วยชีวิต ฉีดวัคซีน รักษาพยาบาล ให้ที่พักพิง และดำเนินการหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขและแมวที่ไม่สามารถกลับคืนถิ่นฐานเดิมได้ 

Soi Dog spays/neuter and vaccinates tens of thousands of street dogs and cats

ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก โดยนับรวมพื้นที่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมียอดรวมการทำหมันมากกว่า 800,000 ตัว มูลนิธิดำเนินโครงการในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสุนัขจรจัดหลายแสนตัว  ในอนาคตข้างหน้าโครงการที่เมืองหลวงแห่งนี้จะทยอยเปิดหน่วยทำหมันเคลื่อนที่จนครบ 10 หน่วยและตั้งเป้าโครงการให้สำเร็จลุล่วงภายใน 7-10 ปี 

การทำหมันเป็นวิธิเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดได้อย่างยั่งยืนและมีมนุษยธรรม ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากคุณที่ช่วยให้ในวันนี้ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรสัตว์จรจัดอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยผลงานวิจัยระดับโลกหลายชิ้นได้ระบุว่า เมื่อประชากรสัตว์จรจัดได้รับการทำหมันเกินกว่า 80% ในพื้นที่แล้ว สัตว์ที่อาศัยตามข้างถนนจะค่อย ๆ ลดจำนวนลงตามธรรมชาติ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จำนวนสัตว์จรจัดตามข้างทางหรือตามชายหาดของภูเก็ตจะมีให้เห็นน้อยมาก

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังร่วมรณรงค์การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ทั่วทวีปเอเชีย และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2564 และ 2565, เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2554 และภัยสึนามิในทวีปเอเชียเมื่อปี พ.ศ.2547

Soi Dog Foundation is fighting the Asian dog meat trade

มูลนิธิฯ กำลังต่อสู้เพื่อยุติธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในทวีปเอเชีย ขอขอบคุณน้ำใจอันท่วมท้นจากคนเช่นคุณ เราจึงสามารถปราบปรามการค้าเนื้อที่โหดร้ายนี้ได้สำเร็จและธุรกิจการค้าเนื้อสุนัขในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องผิดกฏหมาย   เรายังคงดำเนินการต่อไปที่จะยุติการค้าเนื้อสุนัขในประเทศฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เวียดนาม และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการร่วมมือกับภาครัฐของประเทศเหล่านี้ในการทำให้ธุรกิจการค้าเนื้อ และการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสนับสนุนให้ลดความต้องการบริโภคและการจัดซื้อเนื้อสุนัข

 

พันธกิจองค์กร

เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในทวีปเอเชีย โดยส่งเสริมให้สัตว์และมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สร้างสังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และเพื่อยุติการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจและงานของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) โปรดดาวน์โหลด“ คู่มือซอยด๊อกเล่มสีส้ม” โดยคลิกที่นี่

 

การจดทะเบียนองค์กรไม่แสวงหากำไร

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายใน 8 ประเทศ

ประเทศไทย ภก 39/2548

สหรัฐอเมริกา : 27-1600444 

ออสเตรเลีย : 58982568831

เนเธอร์แลนด์ : 37120202

ฝรั่งเศส : W332011412  

สหราชอาณาจักร : 1176305

แคนาดา : 981179-6

สวิสเซอร์แลนด์ : CHE-393.768.679

 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสในระดับแพลตินัม (Platinum Seal of Transparency) จาก GuideStar หน่วยงานรวบรวมข้อมูลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และได้ระดับความน่าเชื่อถือในระดับสี่ดาว (ระดับสูงสุด) จาก Charity Navigator