Social Media Share

Waiwai very happy that you want to donate

บัญชีธนาคารของเราจะไม่แจ้งให้เราทราบว่าการบริจาคนั้นได้รับจากใคร หลังการบริจาคแล้ว กรุณาอีเมลไปที่ donation@soidog.org. โดยแจ้งชื่อของคุณและจำนวนที่บริจาคเข้ามา หากการบริจาคเป็นการอุปถัมภ์สุนัข กรุณาแจ้งชื่อสุนัขที่คุณเลือกอุปถัมภ์ด้วยค่ะ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค

ชื่อบัญชี : Soi Dog Foundation (มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย)

เลขบัญชี : 403-109-8541

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชิงทะเล

ชื่อบัญชี : Soi Dog Foundation

เลขบัญชี : 706-2-28385-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เชิงทะเล

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

เลขบัญชี 486-2-14221-2

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถลาง

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

เลขบัญชี 573-0-42837-1

Caretaker Mimi socialising with her dogs