Social Media Share

Aro is ready to help you with your questions

ประโยชน์จากเงินอุปถัมถ์ของท่าน

สามารถดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขและแมวทั้งหมดรวมทั้งสุนัขตัวโปรดที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของท่านด้วย ความเมตตาของท่านสามารถนำก่อให้เกิดประโยชน์โดย

  • สร้างที่พักอาศัย
  • เป็นค่าอาหารและยารักษาโรค
  • ค่าเครื่องมือทางการแพทย์

สำหรับสุนัขที่ไม่มีผู้อุปถัมภ์

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยปฎิบัติต่อสุนัขและแมวทุกตัวอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ไม่ว่าสุนัขตัวใดจะได้รับการอุปถัมภ์หรือไม่ ทุนทรัพย์จากการเป็นผู้อุปถัมภ์จะนำไปใช้ในการดูแลทั้งสุนัขและแมว รวมถึงสุนัขตัวที่ท่านให้การอุปถัมภ์ด้วย

ไม่สามารถเปิดบัญชีในการรับอุปถัมภ์สุนัข

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปที่  sponsor@soidog.org

สุนัขหนึ่งตัวสามารถมีผู้อุปถัมภ์ได้กี่คน

มูลนิธิฯ ดูแลสุนัขและแมวอยู่หลายร้อยตัว เงินบริจาคของท่านจะได้รับการบริหารจัดการไปเป็นค่าเลี้ยงดูพวกเขาทุกตัวโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้นสุนัขหนึ่งตัวสามารถมีผู้อุปถัมภ์ได้หลายคน 

ข่าวสารจากสุนัขตัวโปรดภายใต้การอุปถัมภ์ของท่าน

เมื่อทำการเปิดบัญชีรับอุปถัมภ์สุนัขเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรูปถ่ายของสุนัขตัวโปรดของท่าน มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้ท่านพิมท์และใส่กรอบประกาศนียบัตรติดในบ้านเพื่อเป็นการเผยแผ่เรื่องราวความทุกข์ยากของสุนัขจรจัดให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทราบ ยิ่งไปกว่านั้น มูลนิธิจะรวบรวมแจ้งข่าวสารให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของสุนัขตลอดปี