Social Media Share

Aro is ready to help you with your questions

เงินบริจาคของฉันนำไปใช้จัดสรรอย่างไรบ้าง

ของขวัญจากคุณในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นี้จะนำไปใช้ในการดูแลสุนัข/แมวตัวที่คุณรับเป็นลูกอุปถัมภ์ และสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยโดยรวม ความเมตตาจากคุณจะนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งเหล่านี้

  • ที่พักที่ปลอดภัย
  • อาหารและยารักษาโรค
  • การรักษาพยาบาลโดยสัตวแพทย์

 

แล้วสุนัข/แมวที่ไม่ได้รับการอุปถัมภ์จะใช้ชีวิตอย่างไร

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยดำเนินการดูแลสัตว์ทั้งหมดในศูนย์อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมีพ่อแม่อุปถัมภ์หรือไม่ก็ตาม ของขวัญล้ำค่าจากคุณจะนำมาใช้ในการช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวทุกตัว รวมทั้งตัวที่คุณรับอุปถัมภ์ด้วย

 

ฉันมีปัญหาในการสมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์

กรุณาอีเมลไปที่ sponsor@soidog.org เพื่อให้ทีมของเราอธิบายขั้นตอนการสมัครและตอบคำถามให้คุณได้

 

ฉันคือพ่อแม่อุปถัมภ์คนเดียวสำหรับน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวหรือไม่

เรามีสัตว์ในความดูแลของเรานับเป็นพันตัว การเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์จะช่วยให้เราดูแลพวกเขาได้ทั้งหมดทุกตัว รวมทั้งสุนัข/แมวตัวที่คุณเลือกรับอุปถัมภ์ด้วย และเพื่อที่จะสามารถจัดหาการดูแลพวกเขาสัตว์ทั้งหมดได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน มูลนิธิฯ จึงต้องเปิดโอกาสให้สุนัข/แมวแต่ละตัวได้มีพ่อแม่อุปถัมภ์มากกว่าหนึ่งท่าน

 

ฉันจะได้รับข่าวสารข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับสุนัข/แมวตัวที่ฉันเลือกรับอุปถัมภ์แล้ว

ทันทีที่คุณเข้ารับอุปถัมภ์น้องหมาน้องแมวหนึ่งตัว คุณจะได้รับเกียรติบัตรโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์พร้อมกับรูปถ่ายของน้องหมา/น้องแมวตัวนั้น มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้คุณพิมพ์เกียรติบัตรนั้นและใส่กรอบเพื่อตั้งโชว์ เพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสุนัข/แมวจรจัดของประเทศไทย และนอกจากนี้ คุณจะยังได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของน้องหมา/น้องแมวของคุณตลอดปีการอุปถัมภ์ด้วย