Social Media Share

Pattaya
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 10 ปี และ 11 เดือน
สี: Black and Tan
สี:
Weight: 16 kg

พัทยามีอดีตที่เป็นเหมือนฝันร้าย เมื่อหลายปีก่อนพัทยาถูกขบวนการค้าเนื้อสุนัขจับขึ้นรถบรรทุก เพื่อหวังนำตัวไปแล่เนื้อขายให้กับร้านอาหารในประเทศเพื่อนบ้าน แต่โชคดีที่ได้รับการช่วยชีวิตไว้ได้ทัน หลังจากนั้นพัทยาได้ถูกนำตัวไปไว้ที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่อมาได้เข้ามาอยู่ในการดูแลของซอยด๊อก จ.ภูเก็ต

ปัจจุบันพัทยาเป็นสุนัขในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ของซอยด๊อกและยังคงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีความพร้อมสำหรับการหาบ้านใหม่

การบริจาคของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราดูแลพัทยาได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้น

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์อย่างพัทยา จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของเพชรพลอยสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้