Social Media Share

Opia
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 5 ปี และ 10 เดือน
สี: Tan
สี:
Weight:

โอเปียเกิดมาพร้อมกับขาหน้าที่พิการแต่กำเนิด ซึ่งหมายความว่าโอเปียไม่สามารถเดินหรือวิ่งไปมาได้เหมือนสุนัขตัวอื่น ๆ ซ้ำร้ายยังเกิดและเติบโตภายในวัดที่มีสุนัขอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งแย่งชิงพื้นที่และอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัด แล้วเหตุการณ์สะเทือนใจที่สุดก็เกิดขึ้น เมื่อโอเปียถูกสุนัขตัวอื่นรุมกัดได้รับบาดเจ็บ มีแผลขนาดใหญ่ที่หลังที่สร้างความเจ็บปวด เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความหวาดกลัวแก่โอเปียเป็นอย่างมากจนไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้อีกต่อไป

โอเปียได้รับการส่งตัวมารักษาที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) อย่างเร่งด่วน โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีที่สุดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา แม้แผลที่หลังจะหายดีแล้ว แต่ขาของโอเปียยังคงมีสภาพพิการเช่นเดิม จะสามารถเดินหรือวิ่งเล่นได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนวีลแชร์เท่านั้น

ปัจจุบันโอเปียยังรักษาตัวด้วยการทำกายภาพบำบัดและได้รับการดูแลอยู่ที่ซอยด๊อก การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้แก่โอเปียในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้โอเปียสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯ แห่งนี้ ตราบเท่าทียังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวทุกชีวิตที่อยู่มูลนิธิฯ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของโอเปียสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายมากสำหรับน้อง รวมถึงสุนัขและแมวทั้งหมดที่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้