Social Media Share

Jasper
เพศ: เพศผู้
อายุ: 12 ปี และ 2 เดือน
สี: Tan
สี: Tan
Weight: 21 kg

ผมชื่อแจสเปอร์ อาศัยอยู่ที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยศูนย์พักพิงตั้งแต่ เมื่อปี 2555 ตอนนั้นผมอายุเพียงหนึ่งเดือนเป็นแค่ลูกสุนัขตัวเล็กๆ เท่านั้น แต่ก็เกือบถูกคนใจร้ายฆ่าตาย

ผมต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจว่า ความรักจากมนุษย์มีลักษณะเป็นเช่นไร เมื่อใดก็ตามที่มีคนยกมือขึ้น – ผมก็จะหวาดกลัวเพราะนั้นคือสัญญาณอันตรายว่าจะถูกทำร้ายและต้องเจ็บตัวอีกแล้ว แต่ตอนนี้ผมก็มั่นใจมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้ท่าทางการยกมือของความรักจากพี่ๆจิตรอาสาว่าท่าทางการแสดงออกของความเมตตาและความรักเป็นเช่นไร แต่ผมก็ยังหวาดผวาอยู่บ้างโดยเฉพาะหากมีคนยกมือขึ้นฉับพลันเนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตนั้นเอง

นอกจากนั้น ผมก็สบายดี และหวังว่าวันหนึ่ง ผมจะได้มีท่านผู้อุปการะและมีบ้านเป็นของตัวเองตลอดไป ระหว่างนี้คุณจะช่วยอุปถัมภ์และสนับสนุนการและดูแลผมอย่างต่อเนื่องของผมในขณะที่ผมอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยที่มูลนิธิฯนี้ได้ไหมครับ ความเมตตาของคุณไม่เพียงช่วยเหลือผมเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนๆที่เรียกมูลนิธิฯแห่งนี้ว่าบ้านอีกด้วย

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์จะช่วยมูลนิธิฯให้สามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานที่พักพิงที่ปลอดภัย  การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเราสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเรายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของผมสามครั้งต่อปีครับ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้