Social Media Share

Madahva
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 10 ปี และ 5 เดือน
สี: Tan
สี:
Weight:

มาดาห์ว่ามาถึงที่ศูนย์พักพิงของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยในสภาพผอมโซ เนื่องจากต้องอดมื้อกินมื้อมานานจึงขาดสารอาหารอย่างหนัก อาเจียนทุกครั้งที่กินอาหาร นอกจากนี้สัตวแพทย์ยังตรวจพบว่ามาดาห์ว่ากำลังป่วยเป็นไข้หัดสุนัข มีอาการเซื่องซึมไร้เรี่ยวแรง ยืน-เดินไม่ไหว สูญเสียการทรงตัว เนื่องจากมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแอ ทุกครั้งที่พยายามยืนก็จะล้มกระแทกกับพื้นทันที

หลังจากได้รับการรักษาและเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ร่างกายของมาดาห์ว่าจึงเริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงไม่หายขาด ด้วยปัญหาสุขภาพเรื้อรังนี้เองที่ทำให้โอกาสที่มาดาห์ว่าจะได้รับการอุปการะและมีบ้านที่อบอุ่นเป็นของตัวเองนั้นยากเหลือเกิน มาดาห์ว่าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์แพทย์และคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่มูลนิธิฯ แห่งนี้ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ

คุณสามารถสร้างหลักประกันให้กับสุนัขด้อยโอกาสอย่างมาดาห์ว่า ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตโดยบริจาคเพื่อเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของมาดาห์ว่าไปในทางที่ดีแล้ว คุณยังได้ร่วมเปลี่ยนชีวิตของสุนัขและแมวที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมากที่มูลนิธิฯ อีกด้วย

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ได้ต่อไป

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในซอยด๊อกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของมาดาห์ว่าสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้