Social Media Share

Xoron
เพศ: เพศเมีย
อายุ: 8 ปี และ 1 เดือน
สี: Black and White
สี:

โซรอนได้รับการช่วยเหลือและเข้ามารักษาตัวที่มูลนิธิเพื่อสุนัขใน (ซอยด๊อก) หลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ดวงตาที่อักเสบเป็นหนอง จนล้มป่วยและกินอาหารไม่ได้ ทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ จนร่างกายอ่อนแอ จนติดเชื้อโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ได้ต่อไป

การบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องของคุณที่มอบให้กับสุนัขและแมวในโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จะช่วยให้มูลนิธิฯสามารถมอบความคุ้มครอง อาหาร สถานพักพิงที่ปลอดภัย การรักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ ตราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ นอกจากนั้นเงินบริจาคของคุณยังมีส่วนช่วยเหลือสุนัขและแมวอีกหลายร้อยชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิฯให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

* ทั้งนี้เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์แล้ว คุณจะได้รับข่าวของโซรอนสามครั้งต่อปี ความเมตตาของคุณมีความหมายต่อน้อง รวมถึงสุนัขและแมวกว่าพันชีวิตในความดูแลของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคต่อเนื่องรายเดือนของท่านจากโครงการอุปถัมภ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ท่านรับ อุปถัมภ์เท่านั้ัน แต่ยังเป็นค่าดูแล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารและอื่นๆตามความจำเป็นสำหรับสุนัขและแมวจรจัดทุกชีวิตที่ไร้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแห่งนี้