Social Media Share

 

แถลงการณ์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั่วโลกในขณะนี้ เราขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชมและอาสาสมัคร ซึ่งรวมถึงอาสาสมัครและผู้สนับสนุนซึ่งดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิจากทั่วทุกมุมโลก

สุนัขและแมวจรในความดูแลของเราเป็นสิ่งที่เรายังคงให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประคับประคองการดูแลสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวจรที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิหรืออยู่ข้างถนนที่รอความช่วยเหลือ

ในขณะนี้การปฏิบัติงานในพื้นที่ี่เช่น บริเวณรับเลี้ยงสุนัขและแมว บริเวณของอาสาสมัคร และพื้นที่รอบๆศูนย์พักพิง ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิยังคงเป็นไปได้ตามปกติ

ขณะนี้การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสำคัญ จากการส่งต่อข้อมูลทั้งจากข่าวและสังคมออนไลน์ ซึ่งขอความร่วมมือให้ยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน หากมองในแง่ดี นี่เป็นโอกาสของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยในการเผยแพร่เรื่องราวการทำงานเพื่อสุนัขและแมวจรของเราให้แก่ผู้คน ซึ่งใช้เวลาอยู่ในเคหะสถานและแยกตัวจากสังคมเพื่อความปลอดภัย

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายและใจ หากท่านต้องพักเพื่อรักษาตัวหรือทำงานที่ที่พัก ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้อย่างมีความสุขกับสัตว์เลี้ยง หรือติดตามเรื่องราวในการดูแลสัตว์จรของเรา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มกำลังใจและเป็นเรื่องดีดีสำหรับทุกท่านได้ในสถานการณ์เช่นนี้

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่มีต่อมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเสมอมา

-จากใจพวกเรามูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จ.ภูเก็ต-

                                                                      

 

 

คำแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ขณะนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สู่คน ซึ่งเราได้เห็นเรื่องราวของผู้คนที่ตัดสินใจทิ้งสัตว์เลี้ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

โดยการรับฟังข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แหล่งข้อมูลที่ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้อยู่บนเว็ปไซต์ World Small Animal Veterinary Association website ซึ่งมีการเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการปฏิบัติตนในระยะนี้ และยังสามารถดูข้อมูลภาษาไทยเพิ่มเติมได้จาก สมาคมสัตวแพทบ์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย